Přejít na hlavní obsah

Podmínky použití aplikace a rezervace služeb

Aplikace Notino je provozovaná společností Notino, s.r.o., sídlem Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, IČO: 27609057, DIČ: CZ27609057, zapsané u Krajského soudu v Brně pod číslem C 101025 („Provozovatel“).

 

V aplikaci Notino může uživatel prohlížet nabídku internetového obchodu notino.cz a objednávat a zkoušet produkty z tohoto internetového obchodu. V rámci aplikace Notino umožňuje Provozovatel také vyhledávání služeb a salónů ze světa zdraví a krásy a rezervaci služeb u Notino Partnerů.

 

Notino Partneři jsou na Provozovateli nezávislé subjekty, kteří prostřednictvím aplikace Notino aktivně prezentují své služby a salony a ve vybraných případech umožňují prostřednictvím aplikace rezervaci služeb v těchto salonech. Partneři, kteří samostatně spravují osobní údaje svých klientů je mohou prostřednictvím aplikace Notino kontaktovat. Mezi Notino Partnery a Provozovatelem existuje smluvní vztah týkající se prezentace Notino Partnerů v aplikaci Notino.

 

Aplikace Notino je poskytovaná zdarma. Provozovatel nenese odpovědnost za smluvní plnění Notino Partnerů. Za plnění služeb Notino Partnerů a provoz salonů jsou odpovědní výlučně sami Notino Partneři. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost zveřejněných informací poskytnutých Partnerem. Provozovatel vyvine přiměřené a obchodně rozumné úsilí na provoz Aplikace a zveřejňování aktuálních a pravdivých údajů o Partnerech.

 

Provozovatel může kdykolik přidávat měnit nebo odebírat funkce či vlastnosti Aplikace, upravovat nebo závádět omezení při jejím užívání, a to na základě oprávněných důvodů, kterými jsou dodržování zákonných požadavků, změna technického nastavení Aplikace, rozšíření nebo vylepšení Aplikace.

 

Rezervací služby Partnera (tj. kliknutím na rezervační tlačítko) berete na vědomí následující informace:

1. Notino Partneři jsou na Provozovateli nezávislé subjekty. Rezervované služby Vám bude poskytovat výlučně Notino Partner a nikoli Provozovatel. Rezervací Vám nevzniká nárok na plnění služby ze strany Provozovatele.

2. Aplikace Notino je společně s rezervačním systémem poskytována zdarma. Provozovatel nenese odpovědnost za smluvní plnění Notino Partnerů. Za plnění služeb Notino Partnerů a provoz salonů jsou odpovědní výlučně sami Notino Partneři.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost zveřejněných informací poskytnutých Partnerem. Provozovatel vyvine přiměřené a obchodně rozumné úsilí na provoz Aplikace a zveřejňování aktuálních a pravdivých údajů o Partnerech.

4. Ceny za služby jsou orientační ceny uváděné Notino Partnery a mohou se lišit v závi

slosti na náročnosti provedení služby. Před poskytnutím služby se vždy informujte přímo u Notino Partnera.

5. Jste povinni se dostavit v zarezervovaný termín do salonu k poskytnutí služby. Rezervaci je možné zrušit v dostatečném předstihu před začátkem termínu. V opačném případě Vám může Notino Partner do budoucna odmítnout poskytovat služby či schvalovat rezervace.

6. Prostřednictvím aplikace můžete Notino Partnera kontaktovat a Notino Partner, který oprávněně spravuje vaše údaje může kontaktovat Vás.

7. Za poskytnuté služby jste povinni Notino Partnerovi zaplatit.

8. Nemáte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, neboť se v souladu s právními předpisy jedná o smlouvu o trávení volného času stanovující pro její plnění konkrétní datum. Možnost zrušit rezervaci v dostatečném předstihu před začátkem termínu plnění však zůstává zachována.

9. Máte práva z vadného plnění stanoveném v rozsahu právních předpisů. Pro jejich uplatnění kontaktujte Notino Partnera.

10. V případech, kdy jste ve vztahu k Provozovateli či Notino Partnerovi v pozici spotřebitele a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Rezervace je po jejím potvrzení archivována Provozovatelem i Notino Partnerem a přístupná na vyžádání. Omyly při zadávání dat je možné vždy opravit prostřednictvím této aplikace či prostřednictvím kontaktování Provozovatele. Informace jsou předávány v českém jazyce.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Odesláním společnost Notino s.r.o. zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování můžete v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů podat námitku.