Přejít na hlavní obsah

Podmínky použití aplikace a rezervace služeb

Podmínky použití aplikace a rezervace služeb

 

Aplikace Notino je provozovaná společností Notino, s.r.o., sídlem Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, IČO: 27609057, DIČ: CZ27609057, zapsané u Krajského soudu v Brně pod číslem C 101025 („Provozovatel“).

V aplikaci Notino může uživatel prohlížet nabídku internetového obchodu Notino a objednávat a zkoušet produkty z tohoto internetového obchodu. V rámci aplikace Notino umožňuje Provozovatel také vyhledávání služeb a salónů ze světa zdraví a krásy a rezervaci služeb u Notino Partnerů.

Notino Partneři jsou na Provozovateli nezávislé subjekty, kteří prostřednictvím aplikace Notino aktivně prezentují své služby a salony a ve vybraných případech umožňují prostřednictvím aplikace rezervaci služeb v těchto salonech (dále také jen „Partneři“). Partneři, kteří samostatně spravují osobní údaje svých klientů je mohou prostřednictvím aplikace Notino kontaktovat. Mezi Notino Partnery a Provozovatelem existuje smluvní vztah týkající se prezentace Notino Partnerů v aplikaci Notino.

Aplikace Notino je poskytovaná zdarma. Provozovatel nenese odpovědnost za smluvní plnění Notino Partnerů. Za plnění služeb Notino Partnerů a provoz salonů jsou odpovědní výlučně sami Notino Partneři. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost zveřejněných informací poskytnutých Partnerem. Provozovatel vyvine přiměřené a obchodně rozumné úsilí na provoz Aplikace a zveřejňování aktuálních a pravdivých údajů o Partnerech.

Provozovatel může kdykoli přidávat měnit nebo odebírat funkce či vlastnosti Aplikace, upravovat nebo zavádět omezení při jejím užívání, a to na základě oprávněných důvodů, kterými jsou dodržování zákonných požadavků, změna technického nastavení Aplikace, rozšíření nebo vylepšení Aplikace.

 

Rezervací služby Partnera (tj. kliknutím na rezervační tlačítko) berete na vědomí následující informace:

 

I. OBECNÉ INFORMACE A PRAVIDLA REZERVACE

 1. Notino Partneři jsou na Provozovateli nezávislé subjekty. Rezervované služby Vám bude poskytovat výlučně Notino Partner a nikoli Poskytovatel. Rezervací Vám nevzniká nárok na plnění služby ze strany Provozovatele.
 2. Ceny za služby jsou orientační ceny uváděné Notino Partnery se mohou lišit v závislosti na náročnosti provedení služby. Před poskytnutím služby se vždy informujte přímo u Notino Partnera.
 3. V případě, že nebude služba Notino Partnerem poskytnuta, pak Provozovatel neodpovídá Klientovi za jejich provedení, a dále neodpovídá za to jakým způsobem jsou služby provedeny a za jakýkoli výsledek případně poskytnutých služeb.
 4. V případě bezdůvodného zrušení termínu rezervované služby, či v případě změny rezervované služby co do jejího rozsahu nebo ceny je za tento stav odpovědný Notino Partner a všechny nároky jste povinni řešit přímo s Notino Partnerem nabízejícím služby.
 5. Provozovatel neprovádí prověrky či kontrolu personálu Notino Partnera poskytujícího služby, a ani v případě, že je tento Notino Partner zdravotnickým zařízením či jiným poskytovatelem zdravotnických služeb (estetické medicíny), tak Provozovatel není odpovědný za zákonnost fungování Notino Partnera ani za personál provádějící služby. Provozovatel neposkytuje žádné výslovné ani implicitní prohlášení ani záruky ohledně zkušeností, kvality práce nebo jiných informací poskytovaných takovými Notino Partnery registrovanými v Aplikaci Notino. Zároveň provozovatel není odpovědný jakýmkoli zřizovatelům či dozorovým orgánům nad provozovateli zdravotnické péče či zdravotnického zařízení.
 6. Jste povinni se dostavit v zarezervovaný termín do salonu k poskytnutí služby. Rezervaci je možné zrušit dle podmínek stanovených Notino Partnerem. V opačném případě Vám může Notino Partner do budoucna odmítnout poskytovat služby či schvalovat rezervace.
 7. Prostřednictvím aplikace můžete Notino Partnera kontaktovat a Notino Partner, který oprávněně spravuje vaše údaje může kontaktovat Vás.
 8. Za účelem úspěšného poskytnutí rezervované služby jsme oprávnění Vás kontaktovat ohledně relevantních informací souvisejících s rezervovanou službou. Zejména Vám můžeme rezervaci potvrdit či připomenout nebo informovat o změnách či zrušení rezervace, a to užitím Vámi poskytnutých kontaktních údajů či vhodným způsobem prostřednictvím Aplikace.
 9. Za poskytnuté služby jste povinni Notino Partnerovi zaplatit.
 10. Nemáte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, neboť se v souladu s právními předpisy se jedná o smlouvu o trávení volného času stanovující pro její plnění konkrétní datum. Možnost zrušit rezervaci, dle podmínek stanovených Notino Partnerem, před začátkem termínu plnění však zůstává zachována.
 11. Máte práva z vadného plnění stanoveném v rozsahu právních předpisů. Pro jejich uplatnění kontaktujte Notino Partnera.
 12. V případech, kdy jste ve vztahu k Provozovateli či Notino Partnerovi v pozici spotřebitele a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Rezervace je po jejím potvrzení archivována Provozovatelem i Notino Partnerem a přístupná na vyžádání. Omyly při zadávání dat je možné vždy opravit prostřednictvím této Aplikace či prostřednictvím kontaktování Provozovatele. Informace jsou předávány v českém jazyce.

V případě dotazů ohledně fungování Aplikace, technických problému, či problému se zřízením rezervace v Aplikaci se obracejte na tento kontakt: [email protected] nebo +420 530 540 540.
II.MODEROVÁNÍ OBSAHU

 1. Nezákonným obsahem se v rámci těchto pravidel a zároveň v rámci pravidel užívání Aplikace rozumí jakýkoli obsah zveřejněný v rámci Aplikace Partnerem či Klientem, který je nezákonný dle právních předpisů EU a jednotlivých členských států (např. obsah nabádající k trestným činům, terorismu či obecně nabízení služeb zakázaných právem EU a národními právními řády členských států apod.) obsah porušující práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, a dále obsah který je nevhodný, ať se jedná o urážlivý, vulgární či agresivní obsah.
 2. V případě zveřejnění nezákonného obsahu Klientem nebo Partnerem je Provozovatel oprávněn takový obsah znepřístupnit, nebo smazat. Je-li to možné, Provozovatel o tomto postupu informuje dotčený subjekt (Partnera nebo Klienta).
 3. V případě, že narazíte v rámci Aplikace na jakýkoli nezákonný obsah jste oprávněni na tento obsah upozornit Provozovatele prostřednictvím systému hlášení nezákonného obsahu, a to na e-mail: [email protected]. V případě hlášení nezákonného obsahu jste povinni na sebe poskytnout kontakt a identifikovat nezákonný obsah odkazem na něj (např. URL adresa, screenshot apod.), či co nejvíce popsat postup a okolnosti za nichž jste nezákonný obsah zobrazili. Dále jste povinni uvést důvod proč je dle Vás daný obsah nezákonný.
 4. Provozovatel rozhodne o hlášení nezákonného obsahu v přiměřené lhůtě, a následně Vás informuje o postupu na základě Vašeho hlášení.
 5. Přednostně budou řešeny hlášení tzv. Důvěryhodných oznamovatelů (Trusted flaggers).

 

III. ŘAZENÍ

 1. Provozovatel je oprávněn samostatně rozhodnout, zda a v jakém pořadí zobrazuje a prezentuje nabídky Partnerů v Aplikaci. Pořadí, v jakém se v Aplikaci zobrazují nabídky Partnerů se zejména odvíjí od těchto kritérií:
  1. Relevance služeb nabízených Partnerem, jedná se především o zvolení typu Salónu (např. Dámské/Pánské kadeřnictví, Kosmetické služby, Psí salóny atd.) Klientem, kdy dále je možné po výběru typu Salónu upřesnit relevantnost služeb dalšími filtry, jako je dostupný termín, druh požadované služby (např. Pánský střih, Střih a úprava vousů atp.), a dále můžete přímo v Aplikaci ovlivnit zobrazení Profilu Partnera užitím dalších filtrů.
  2. Vzdálenost Salónu Partnera od lokace Klienta(Vás), kdy bližší Salony jsou upřednostněny ve vyhledávání.
  3. Dle ceny služeb (vzestupně či sestupně).
  4. Dle hodnocení Salónů Klienty (sestupně).
  5. Dle možnosti rezervace služeb v rámci Aplikace, kdy Salóny s možností rezervace jsou upřednostněny ve vyhledávání
  6. V případě že jste si uložil Partnera do oblíbených pak se Vám nabídka takového Partnera bude zobrazovat v pořadí výše.

 

 1. Výše uvedené parametry řazení nabídek Partnerů mají zajistit, abyste obdrželi na svůj dotaz co nejrelevantnější nabídku služeb. Nejedná se o všechny parametry ovlivňující řazení nabídek Partnerů, avšak jedná se o nejdůležitější parametry při řazení nabídek Partnerů.

 

 1. SLUŽBY ESTETICKÉ MEDICÍNY

 

Nad rámec práv a povinností vymezených v čl. I. Provozovatel prohlašuje:

 1. Provozovatel neodpovídá za jakýkoli výkon estetické medicíny rezervovaný prostřednictvím Aplikace.
 2. Provedením rezervace či jiným užitím Aplikace Notino nevzniká (i) mezi lékařem zdravotnického zařízení doporučeného Provozovatelem a Klientem vztah lékaře a pacienta, (ii) ani za žádných okolností Provozovatel nestanovuje lékařskou diagnózu ani nepředepisuje léčbu Klientovi.
 3. Provozovatel nezpracovává žádné údaje o Klientech pro lékařské účely (jako je například diagnóza, prevence, kontrola, léčba, terapie, zmírnění nebo vyléčení nemoci, nemoci nebo zranění).

 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Odesláním společnost Notino s.r.o. zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování můžete v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů podat námitku.