Obchodní podmínky NOTINO VIP KLUB

I. Preambule

 1. Notino VIP klub představuje novou dimenzi zážitků z nakupování. Členstvím v Notino VIP klubu získáte jako člen nové možnosti při nakupování v internetovém obchodu Notino. Každý jsme jedinečný a svůj a my v Notino věříme, že jedinečnosti každého zákazníka se má přizpůsobit i náš obchod. Internetový obchod Notino je tak zároveň unikátním obchodem každého člena VIP klubu.
 2. Jako člen VIP klubu máte nabídku internetového obchodu stejně jako upozornění na vybrané produkty uzpůsobené své osobě a preferencím. Takové uzpůsobení v maximálně možné míře zpříjemňuje nákup v našem internetovém obchodu. Zároveň můžete ušetřit i váš čas, protože Vás na zajímavé zboží upozorníme bez toho, abyste musel prohledávat naši rozsáhlou nabídku. Taky nebudete muset stále znova vyplňovat Vaše doručovací údaje. Zapamatujeme si je.
 3. Abychom Vám mohli tyto služby poskytnout, potřebujeme od Vás nezbytně Vámi poskytnuté osobní údaje, které budeme využívat a zpracovávat za níže uvedených podmínek.
 4. Členstvím můžete ušetřit nejen čas, ale i peníze. Členům VIP klubu jsou nabízeny speciální slevy na vybrané zboží.

 

II. Uzavření smlouvy o členství v Notino VIP klubu

 1. Kliknutím na „registrovat“ souhlasíte s těmito podmínkami členství v Notino VIP klubu a uzavíráte s námi, tedy se společností Notino s.r.o. se sídlem v Brně, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČO: 27609057 (dále jen „Notino“ nebo „my“), smlouvu o členství v Notino VIP klubu.
 2. Členem Notino VIP klubu můžeš být pouze osoba starší 18 let. Uzavřením smlouvy o členství čestně prohlašujete, že jste starší 18 let.
 3. Dovolujeme si Vás upozornit, že smlouva o členství je samostatnou smlouvou řídící se zde uvedenými pravidly a není spjatá s existencí jiných (zejména kupních) smluv mezi námi uzavřených.

 

III. Předmět smlouvy

 1. Tímto se zavazujeme:
 • Přednostně Vám zasílat informace o speciálních slevových akcích a limitovaných nabídkách
 • Přednostně Vám zasílat informace o nových produktech v naší nabídce, předobjednávkách apod.
 • Připravovat pro členy VIP klubu speciální akční nabídky, které nebudou k dispozici nečlenům klubu
 • Upozornit Vás na Vaše nedokončené objednávky
 • Zajistit pro členy VIP klubu možnosti doručení zdarma při nákupu vybraných produktů
 • Přizpůsobit nabídku internetového obchodu a zobrazovanou reklamu Vašim preferencím
 • Bezpečně uchovávat Vaše doručovací či fakturační údaje, abyste nám je nemuseli znovu vyplňovat
 • Umožnit Vám přímý přístup k Vaším údajům, které jste nám poskytli a jejich správu
 1. Abychom mohli uskutečnit uvedené závazky, jsme povinni a oprávněni:
 • zpracovávat veškeré Vaše osobní údaje, které jste nám v souvislosti s uzavřením smlouvy o členství nebo společně nákupy v našem obchodě poskytl, jako zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, pohlaví stejně jako informace o nákupech, o zaplacených částkách, uživatelském chování na stránkách internetového obchodu www.notino.cz nebo mobilní aplikaci a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří zejména informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané o vašem operačního systému,
 • veškeré výše uvedené údaje vyhodnocovat (profilovat) nebo nechat vyhodnotit třetí strany. Uvedené údaje mohou být kromě spřízněných osob Notina (sesterských společností) zpracovány i našimi zpracovateli
 • kontaktovat vás za účelem statistik a dotazníků
 1. Rozsah výše uvedených povinností jsme oprávněni určit a upravovat.
 2. Jako člen Notino VIP klubu jste povinen nezbytné údaje poskytnout a udržovat je aktuální.

 

IV. Cena za služby

 1. Členství v klubu je bezplatné, stejně jako námi poskytované výše uvedené služby s tímto členstvím související.

 

V. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

 1. Na tento vztah se použijí přiměřeně ustanovení VOP Notino o právech z vadného plnění a o odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
 2. Při jejich výkladu a užití je třeba brát v potaz odlišnosti spočívající v plnění z kupní smlouvy a ze smlouvy o členství v Notino VIP klubu.
 3. VOP společnosti Notino naleznete zde.

 

VI. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Každá ze stran je oprávněna ji vypovědět i bez důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů od doručení výpovědi druhé ze stran.
 3. Zpracovávané osobní údaje budou smazány nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Ohledně ochrany osobních údajů dále odkazujeme na dokument Zásady ochrany osobních údajů.
 2. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy.
 3. Odchýlení se od těchto obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto obchodních podmínkách neaplikují.
 4. Znění těchto obchodních podmínek může Notino měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek Vám bude oznámena emailem. V případě změny máte možnost změnu odmítnout a smlouvu vypovědět.
 5. Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY NOTINO VIP KLUB vstupují v platnost a účinnost dne 1. 5. 2018.
 6. Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Odesláním společnost Notino s.r.o. zpracuje Vaše údaje za účelem vyřízení vaší žádosti na základě oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování můžete v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů podat námitku.