Přejít na hlavní obsah
Predator Predator MAXX 50 % repelent
Predator Predator MAXX 50 % repelent
Formasprej
Cesta podáník zevní aplikaci na kůži
Velikoststřední
Velikost baleníStřední balení

Repelent PREDATOR MAXX 90 ml je maximálně silný a účinný kapesní repelent proti komárům, klíšťatům a muchničkám.

 • vhodné pro děti od 2 let
 • pro dlouhodobý pohyb a pobyt v místech se zvýšeným výskytem hmyzu
 • vhodný do tropických oblastí
 • na oděv i na pokožku
 • doba účinnosti až 10 hodin
 • 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze 

Složení:

 • Obsah účinné látky: DEET 50%, Geraniol 

Použití:

 • Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a rozetřete. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete.

Upozornění:

 • Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
 • Používejte biocidy bezpečným způsobem.
 • Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 • Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení.
 • Zamezte styku přípravku s očima a ústy.
 • Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce mýdlem a vodou.

PredatorPredator MAXX 50 % repelent

90 ml

Toto zboží není momentálně k dispozici | Kód: PDT00019