1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Notino s.r.o. se sídlem Brno, Londýnské náměstí 881/6, PSČ 639 00, IČ: 27609057, Zapsáno Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 118634 (dále jen vyhlašovatel).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem

soutěže.

 

 

2.    PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

- věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

- soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Instagram zřízeného v souladu s podmínkami sítě

- dodržování těchto pravidel soutěže;

- dodržování podmínek sítě Instagram

Doba trvání soutěže je určená ve zveřejněném příspěvku.

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže vícekrát, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Instagram.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

 

 

3.    MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže bude vybrán z příspěvku, které splní zadání uvedené v soutěžním příspěvku. O vítězi rozhodne porota složená z zástupců pořadatele soutěže.

Jména výherce budou oznámena po skončení soutěže na instagramovém profilu.

Budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na instagramovém profilu.

 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti

Instagram.

Společnost Instagram Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo

podněty soutěžících.

V Brně dne 19. 6. 2017