Simonce jsme na vysokoškolské studium přispěli 1 000 eur.

červenec 2016

Simonka má 23 let a je těžce zdravotně postižená. Překonala dětskou mozkovou obrnu, bojuje s diagnózou spastická kvadruparéza s poruchou řeči, těžká dizartria až anartria, nemluví. Dorozumívá se pomocí PC nebo odpovídá písemně. Její zdravotní stav vyžaduje obzvlášť náročnou péči, je odkázaná na invalidní vozík.

Simonka navzdory nelehkému osudu ukončila 1. ročník ekonomické fakulty. Tak jako každý zdravý člověk, i Simonka touží studovat, chodit na výlety, do kina, na koncerty, vídat se s přáteli. Má velmi ráda společnost, ve svém volném čase píše, ráda čte a dívá se na filmy, hlavně v anglickém jazyce.
 

„Chci ze srdce poděkovat za finanční dar ve výši 1 000 eur. Vážím si vaší pomoci a to, že jste si vybrali právě mě. Jelikož je vysokoškolské studium finančně náročné, tento dar použiji na studijní účely a uhrazení školného.“

Simonka