Přispěli jsme Společnosti DUHA.

září 2013

Jsou pilní, pracují a snaží se žít naplno. V čem je háček? Klienti Společnosti DUHA jsou mentálně handicapovaní. Přesto se snaží vydělat si na projekty, které jim umožní lépe se začlenit do společnosti.

Společnost DUHA provozuje chráněné bydlení, centrum denních služeb a podporuje samostatné bydlení osob s mentálním postižením. 

Přestože někteří z nich vyžadují nepřetržitou péči, život si užívají stejně jako zdraví lidé. A právě mezi ty se snaží Společnost DUHA své klienty začlenit. Péče i integrační projekty ale stojí peníze, které se klienti snaží vydělat vlastními silami. 

Rádi jsme je podpořili zakoupením obrázků.