Pomáhali jsme i v minulosti a přispěli jsme 642 000 Kč.

leden 2010

Pomoc potřebným je pro nás samozřejmostí. Věnujeme se jí již několik let a pravidelně přispíváme nemocným a postiženým, dětem v nouzi a organizacím, které pečují o ty, kteří v životě neměli tolik štěstí.

V uplynulých letech jsme pomohli těmto lidem a organizacím:

 • Finanční pomoc ve výši 200 000 Kč pro čtyři rodiny s nemocí cystická fibróza, spolek Solnička.
 • Peněžní dar ve výši 50 000 Kč na nákup automobilu pro tělesně postižené.
 • Finanční dar ve výši 20 000 Kč pro pana Martina na nákup automobilu, Konto BARIÉRY, Nadace Charty 77.
 • Finanční pomoc ve výši 70 000 Kč pro tělesně postiženého Lukáše.
 • Příspěvek ve výši 25 000 Kč na speciální chodítko pro malou Nikolu, Konto BARIÉRY, Nadace Charty 77.
 • Finanční dar ve výši 90 000 Kč pro těžce zdravotně postiženou Silvii, Konto BARIÉRY, Nadace Charty 77.
 • Peněžní dar ve výši 10 000 Kč pro společnost za práva koček.
 • Finanční pomoc ve výši 20 000 Kč pro tělesně postiženého Jara, Paprsky naděje.
 • Marketingová pomoc při prodeji výrobků z chráněných dílen v hodnotě 40 000 Kč.
 • Finanční pomoc ve výši 15 000 Kč na zakoupení rehabilitačních pomůcek.
 • Věcné dary v hodnotě 40 000 Kč pro Rehabilitační ústav.
 • Věcné dary v hodnotě 10 000 Kč pro centrum volného času.
 • Věcný dar v hodnotě 40 000 Kč pro Asociaci neslyšících.
 • Peněžní dar ve výši 5 000 Kč pro nemocnici.
 • Věcný dar pro lékařskou ordinaci v hodnotě 6 000 Kč.
 • Věcný dar v hodnotě 10 000 Kč pro centrum neslyšících.
 • Peněžní dar ve výši 20 000 Kč na program integrace osob s mentálním postižením.
 • Věcné dary v hodnotě 17 000 Kč pro sdružení Snílek.