Podpořili jsme skupinu matek vzdělávacím stipendiem s cílem lepšího uplatnění na trhu práce

říjen 2018

Ohrožení chudobou a sociálním vyloučením je bohužel aktuální téma i v roce 2018. Téměř třetina osob, kterých se tato obtížná situace týká, jsou matky samoživitelky a seniorky. Pouze každá čtvrtá matka samoživitelka může svým dětem platit zájmové kroužky či pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu. Podle World Economic Forum je navíc podíl pracujících matek v Česku pod evropským průměrem. Naopak matek samoživitelek nebo rodin, kdy odchodem jednoho z rodičů na mateřskou dovolenou klesne rodinný příjem na hranici životního minima, stále přibývá.

Díky propojení s platformou #HolkyzMarketingu jsme podpořili stipendiem vybranou skupinu žen, matek, potýkajících se s některou z obtížných životních situací, jako je např. status matky samoživitelky, dítě se speciálními potřebami vyžadující celodenní péči, sociální znevýhodnění či jiné důvody, kvůli kterým tyto ženy nacházejí uplatnění na trhu práce velmi obtížně.
 
Ve spolupráci s Digicamp jsme vybrali kurzy Junior Social a Junior PPC. Jsou to nejen ideální startovací mety moderního marketingu a e-commerce, ale zároveň je na trhu práce o tyto obory velký zájem.  Mezi jejich největší výhody patří zejména fakt, že po absolvování kurzu jsou ženy schopny vykonávat práci z domova na variabilní úvazky a neztratí tedy se svou rodinou kontakt. Díky tomu jsou schopny výrazně ovlivnit a zlepšit kvalitu života a změnit svou obtížnou životní situaci. Na těchto kurzech je navíc zajištěno bezplatné hlídání dětí pro maximální pohodlí maminek a využití času ke studiu.
 
Této skupině odvážných maminek přejeme mnoho štěstí při studiu nového oboru a těší nás, že jsme mohli přispět ke zlepšení kvality jejich života a dát jim novou motivaci. A kdo ví, třeba se v této skupině najdou i nové talenty, které se stanou součástí Notina a spolu s námi budou dělat svět okolo sebe krásnějším.
 
Držme těmto ženám palce!