Michalovi jsme uhradili výdaje na cestovné do nemocníc a kompenzační pomůcky

červen 2019

Michal má 38 let, narodil se s dětskou mozkovou obrnou a v průběhu života už dvakrát překonal onkologické onemocnění. Stará se o něj jeho maminka a rodina nejstaršího bratra. Jeho otec počátkem tohoto roku náhle zemřel – také na onkologické onemocnění. Michal je i přesto veselý muž, mezi jehož záliby patří filmy, přátelé a dlouhé rozhovory na různá společenská témata.

Michal se dokáže pohybovat na vozíku jen velmi těžce, protože mu funguje jen jedna ruka, navíc pouze omezeně. Péče o něj vyžaduje 24hodinovou asistenci. Navzdory tomu se snaží být maximálně samostatný. V tom mu pomáhají různé kompenzační pomůcky. Na svou léčbu, kterou pravidelně podstupuje však dojíždí i stovky kilometrů.

Michalovi jsme uhradili právě tyto výdaje na cestovné za nezbytnou léčbou a kompenzační pomůcky, pro ulehčení každodenního života a zachování alespoň částečné samostatnosti.

Přejeme hodně štěstí Michalovi a celé rodině a děkujeme paní Marcele, která s námi Michalův příběh sdílela.