Karlovi jsme přispěli 25 000 Kč na přídavný elektrický pohon k vozíku.

listopad 2015

Karel v roce 2000 přepadl přes řidítka jízdního kola. Spadl tak nešťastně, že si poranil míchu a zcela mu ochrnuly dolní a částečně horní končetiny.

Karel je jako každý jiný třicátník. Vystudoval vysokou školu, pracuje a sportuje. Následkem nešťastného úrazu je však již více než 15 let upoután na invalidní vozík. Nohy a prsty na rukách má zcela nepohyblivé, ruce těžko koordinuje. Přesto se nehodlá vzdát a žije na maximum. 

Karlův plat v kombinaci s invalidním důchodem ale nestačí na pokrytí životních nákladů a především zdravotních pomůcek. Potřebuje zejména přídavný elektropohon k vozíku, který mu pomůže při jízdě do kopce a na delších trasách. 

Cena elektropohonu je 129 500 Kč a pojišťovna tuto pomůcku nehradí. Karlovi jsme proto v listopadu 2015 přispěli částkou 25 000 Kč na jeho účet u Nadace Charty 77 - konto Bariéry.

„Elektropohon k vozíku mi usnadní každodenní život a také rozšíří možnosti trávení volného času. Především ale nebudu odkázán na pomoc druhých. Moc děkuji za podporu.“

Karel