Jaroslavovi jsme přispěli 20 000 Kč na pomůcku k invalidnímu vozíku.

červenec 2015

Jaroslav si při úrazu poškodil míchu, nemůže chodit a bez cizí pomoci se ani nenají. Je odkázán na péči druhých a invalidní vozík, který už nutně potřebuje údržbu. Na tu ale Jaroslav nemá peníze.

Jaroslav ještě v roce 2005 pracoval jako pokrývač, opravoval stará auta a rád chodil na ryby. Rok 2006 ale všechno změnil. Kvůli těžkému úrazu ochrnul až po prsa a sám už se ani nenají. Zvednout lžíci je nad jeho síly. 

Život s postižením je velmi nákladný a Jaroslavův invalidní důchod ve výši 3 355 Kč nepokryje ani základní životní potřeby. Invalidní vozík přitom vyžaduje pravidelnou údržbu a kompenzační pomůcky, které postiženým zlepšují kvalitu života, také nejsou zdarma. 

Jaroslavovi jsme proto v roce 2015 na tyto kompenzační pomůcky přispěli částkou 20 000 Kč.

„Má životní situace je natolik špatná, že po zaplacení složenek nemám ani na jídlo. Léky a kompenzační pomůcky bych si nemohl dovolit nebýt vás, lidí ochotných pomoci. Děkuji.“

Jaroslav