Janovi jsme přispěli 100 000 Kč.

leden 2013

Jan se narodil s velmi vzácnou a bohužel také velmi vážnou kožní nemocí. Pojišťovny nepokrývají veškeré náklady spojené s léčbou a Janova rodina by se bez pomoci druhých neobešla.

Janova těžká nemoc stojí rodinu každý měsíc velké částky. Pojišťovna na léčbu přispívá jen částečně, zbylé výdaje proto musí rodiče hradit z vlastní kapsy. Ta ale není bezedná. 

Lidé ale nejsou lhostejní a jan tak má zajištěnou kvalitní péči i léky. I my jsme se k pomoci připojili a Janovi v roce 2013 přispěli 100 000 Kč.