Přejít na hlavní obsah
Cotylena Cotylena 200mg tablety + aplikátor vaginální tablety k léčbě gynekologických zánětů způsobených mykotickou infekcí
Cotylena Cotylena 200mg tablety + aplikátor vaginální tablety k léčbě gynekologických zánětů způsobených mykotickou infekcí
Formatablety
Cesta podáníVaginální podání
Režim výdejeregistrovaný léčivý přípravek
Léčivá látkaklotrimazol
SÚKL kód266306
Farmakoterapeutická skupinaGynekologická antiinfektiva a antiseptika

COTYLENA je přípravek určený k léčbě kvasinkových (zejména rodu Candida) či plísňových infekcí pochvy.

Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě dalších infekcí, např. vaginálního výtoku způsobeného prvokem Trichomonas vaginalis (jako pomocná léčba při současně probíhající kvasinkové infekci) a jinými bakteriemi citlivými na klotrimazol. 

Pokud si nejste jistá, zda máte kvasinkovou infekci, konzultujte léčbu tímto přípravkem ještě před jejím zahájením se svým lékařem.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let.  

Složení:

 • Léčivá látka je clotrimazolum. Jedna vaginální tableta obsahuje clotrimazolum 200 mg.
 • Dalšími složkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, kyselina adipová.

Dávkování / způsob použití:

 • Vždy používejte přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka
 • Doporučená dávka přípravku je jedna vaginální tableta denně (nejlépe večer) po dobu 3 po sobě jdoucích dnů. 
 • Vaginální tablety zavádějte pomocí přiloženého aplikátoru co možná nejhlouběji do pochvy. Tablety se zavádějí nejlépe vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.
 • Pokud užíváte tablety na doporučení lékaře ve druhém nebo třetím trimestru (4.-9. měsíci) těhotenství, nepoužívejte k zavádění tablet aplikátor.
 • Léčba nesmí být přerušena, a musí být tedy zahájena tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace 
 • K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit.

Kontraindikace:

 • Neužívejte jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. 
 • Další možné kontraindikace naleznete v příbalovém letáku.

Upozornění:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nepřekračujte doporučenou dávku.
 • Vždy si pozorně přečtěte příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Ke stažení:

Příbalovou informaci naleznete ZDE

CotylenaCotylena 200mg tablety + aplikátor registrovaný léčivý přípravek vaginální tablety k léčbě gynekologických zánětů způsobených mykotickou infekcí

3 tbl

Toto zboží není momentálně k dispozici | Kód: CTY00004